In Praksa

QSD Internship

Studentska praksa u QSD-u


QSD vam daje priliku da započnete graditi svoju karijeru još u studentskim danima kroz #internshipprogram2021 u suradnji s Fakultetom Informacijskih Tehnologija i Fakultetom Strojarstva, Računarstva i Elektrotehnike u Mostaru.


Prijaviti se mogu svi redovni studenti 3. godine preddiplomskog studija navedenih fakulteta u sklopu predmeta Praksa, osobno ili putem email-a/inbox-a. Nakon prijave i  inicijalnog razgovora, te na temelju vašeg predznanja i afiniteta, organizirat ćemo program prakse koji u pravilu traje oko pet tjedana.


Čitava praksa temelji se na timskom radu uz nadzor mentora te podrazumijeva rad na  “stvarnom projektu”. Glavni cilj jeste primjena teorijskog znanja u praksi i priprema za buduću profesionalnu karijeru. Pored tehničkih vještina i znanja, praktikanti koji ozbiljno pristupe praksi imati će priliku steći i prijeko potrebne soft skills te upoznati se sa svijetom poslovnog bontona. Uz programiranje, upoznat ćete se i s metodologijom vođenja projekata, točnije s temeljnim načelima Agile Scrum-a.Što sve QSD nudi praktikantima:


- rad na konkretnom i izazovnom projektu


- 1 na 1 mentorstvo najboljih stručnjaka


- upoznavanje sa OOP paradigmom


- rad u cutting-edge tehnologijama s iznadprosječnim pojedincima


- minimum hijerarhije i agilni PM pristup


- dinamičnu i poticajnu radnu atmosferuOsim što je odlična prilika za studente, ovakav model prakse doprinosi i razvoju lokalne zajednice, te društva u cjelini. Stjecanje praktičnog znanja i iskustva još za vrijeme studija, kontinuirano oblikuje stručni kadar konkurentan za tržište rada.


QSD aktivno prati rad praktikanata te kao i uvijek nastoji nagraditi volju i želju za napretkom. Shodno tome, najistaknutiji studenti nakon prvog ciklusa prakse dobit će krajem 2021. godine priliku i za QLearnIT tečaj za početnike u vrijednosti 2200 EUR.


Saznajte više o nama na qsdbih.com ili upitom na praksa@qsdbih.com.